Sigortacılık Etik İlkeleri

Dürüstlük; faaliyetlerini yerine getirirken tüm ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlı kalınır.

Tarafsızlık; çalışanlar ve müşteriler arasında ayırım gözetilmez, önyargılı davranışlardan kaçınılır.

Güvenilirlik; tüm hizmet ve işlemlerde, müşterilere karşılıklı güven anlayışı dahilinde açık, anlaşılır ve doğru bilgi verilir. Müşteri hizmetleri yerinde ve eksiksiz olarak yerine getirilir.

Şeffaflık; müşterilere yapılacak olan bilgilendirmelerde basitlik, anlaşılabilirlik gözetilir. Gerçekleştirilen faaliyetlere dair şeffaflık mümkün olan en yüksek seviyede tutulur.

İnsan Haklarına Saygı; insan kaklarına saygının sürdürülebilir bir toplum olmanın ön koşulu olduğunun bilinciyle, tüm faaliyetlerde insan hakları gözetilir.

Sosyal Sorumluluk; sosyal sorumluluk bilinciyle sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlamaya özen gösterilir.

Çevreye Saygı; gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde çevrenin ve doğal kaynakların korunması gözetilir.

Fiba SigortaGeleceğin sigortacılık anlayışına bugünden güçlü bir adım. Yenilikçi hizmetler ve geleneksel hizmetlere yenilikçi bakış açısı.
444 52 02
Fibasigorta uygulamasını indir
App StoreGoogle Play StoreAppGallery
XLinkedinFacebookInstagram