KVKK Rıza Metni ve Başvuru Formu

Veri Sorumlusu:

 

FİBA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

 

Kozyatağı Mahallesi Sarıkanarya Sokak No: 16 Yolbulan Plaza B Blok Kat 11 Kadıköy/İstanbul

FİBA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ (“FİBA SİGORTA”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere FİBA SİGORTA ile olan ilişkiniz ve sizlere sunduğumuz hizmetler sırasında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

I.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir? Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Nelerdir? Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenebilir ve Aktarılabilir?

 

A.    Müşteri Adayı Bilgileri

 

Kişisel Veri

Veri İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Yurt içi/Yurt Dışı Aktarım

Kimlik Bilgisi

 

Müşteri İşlem Bilgisi

 

İşlem Güvenliği

 

 

Poliçe teklifi Oluşturulması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması

Fiba Sigorta’nın mevzuattan kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirmesi

Suç gelirinin aklanmasının önlenmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

İş Ortakları

 

Kimlik Bilgisi

 

Müşteri İşlem Bilgisi

Poliçe teklifine ilişkin iletişim araçları üzerinden bilgilendirme yapılması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması

Veri aktarımı bulunmamaktadır

 

 

 

 

 

   B. Müşteri Verileri

 

Kişisel Veri

Veri İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Yurt içi/Yurt Dışı Aktarım

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Hukuki İşlem Bilgileri

 

Finansal Bilgiler

 

 

Farklı Kategorilerdeki poliçe teklif ve yenileme tekliflerinin sunulması ve poliçelerin düzenlenmesi süreçlerinin yürütülmesi, Zeyil işlemlerinin yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması

Veri aktarımı bulunmamaktadır

İş Ortakları Reasürans Firmaları 

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Mesleki Denetim

 

Hukuki İşlem Bilgisi

 

Suç gelirinin aklanmasının önlenmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Fiba Sigorta’nın mevzuattan kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirmesi

Resmi Kurum ve Kuruluşlar ve Mali Suçları Araştırma Kurulu ile bilgi belge paylaşımı yapılması amacıyla

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Hukuki İşlem Bilgisi

Poliçe primlerinin hesaplanması ve raporlanması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması

Bir hakkında tesisi, kullanılması veya korunması

İş ortakları – Fiba Sigorta bünyesinde bulunan poliçe süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Hukuki İşlem Bilgisi

 

Finansal Bilgiler

Poliçe prim bedellerinin kredi kartı ile tahsil edilmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması

İş ortakları – Fiba Sigorta bünyesinde bulunan poliçe süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik Bilgisi

 

Finansal Bilgiler

Banka ödemelerinin gerçekleştirilmesi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

Bankalar – Ödemelerin gerçekleştirilmesi

Kimlik Bilgisi

 

Müşteri İşlem Bilgisi

 

Hukuki İşlem Bilgisi

 

Finansal Bilgiler

Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması

İş ortakları - Poliçelere prim bedellerinin tahsil süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Hukuki İşlem Bilgisi

Sigortacılık mevzuatı uyarınca risk değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

Bir hakkında tesisi, kullanılması veya korunması

İş ortakları – Hasar öncesi risk değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Finansal Bilgiler

 

Hukuki İşlem Bilgisi

Hasar incelemesi yapılması, hasar dosyasının hazırlanması ve hasar sonucu ödeme mutabakatı yapılması, hasar dosyalarının takip edilmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması

İş ortakları – Hasar dosyası süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Hukuki İşlem Bilgisi

 

Finansal Bilgiler

Asistans süreçlerini yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması

İş ortakları – Asistans hizmeti alınması

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Hukuki İşlem Bilgisi

 

Müşteri İşlem Bilgisi

Çağrı merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması

İş ortakları – Çağrı merkezi hizmeti süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Hukuki İşlem Bilgisi

Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

Resmi Kurum ve Kuruluşlar – Yasal süreçlerin yürütülmesi

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Hukuki İşlem Bilgisi

İletişim faaliyetleri yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması

 

Veri aktarımı bulunmamaktadır

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Hukuki İşlem Bilgisi

OHAL kapsamında yerine getirmekle yükümlü olduğumuz Kurumumuza iletilen bildirimlerin yerine getirilmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirilmesi

Resmi Kurum ve kuruluşlar – Zorunlu olarak talep edilen bilgi ve belgelerin paylaşılması

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Hukuki İşlem Bilgisi

Karlı segmentasyon ve karlı satış amaçlı analizler Oto Kaza tarife ve raporlamalarının düzenlenmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması

Veri aktarımı bulunmamaktadır

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Hukuki İşlem Bilgisi

 

Finansal Bilgiler

Riziko teftişi süreçlerinin yürütülmesi

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması

Veri aktarımı bulunmamaktadır

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Hukuki İşlem Bilgileri

 

Müşteri İşlem Bilgisi

 

 

Fiba Sigorta teklif sayfası, İletişim formu ve Figuru üzerinden oluşturulan taleplerin karşılanması

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması

Veri aktarımı bulunmamaktadır

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Hukuki İşlem Bilgisi

 

Finansal Bilgiler

 

Hukuki İşlem Bilgisi

 

İç sistemler departmanının faaliyetlerinin yürütülmesi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

Veri aktarımı bulunmamaktadır

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Hukuki İşlem Bilgisi

 

Müşteri İşlem Bilgisi

Pazarlama, reklam ve kampanya süreçlerinin yürütülmesi

Açık rıza

İş ortakları – Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Müşteri memnuniyet anket ve görüşmelerin yapılması

Açık rıza

Veri aktarımı bulunmamaktadır

Kimlik Bilgisi

 

Finansal Bilgiler

 

Ödeme bilgilerinin güvenliğinin sağlanması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

 

İş ortakları – PCI DSS sertifikalı ortamda saklama hizmeti alınması

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Hukuki İşlem Bilgisi

 

Müşteri İşlem Bilgisi

Müşteri talep, öneri ve şikayetlerin değerlendirilmesi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

Veri sorumlusunun meşru menfaati

İş ortakları – Çağrı merkezi hizmeti süreçlerinin yürütülmesi

 

 

C.  Web Sitesi Ziyaretçileri

 

İnternet sitemizde size daha iyi bir hizmet sunmak adına Fiba Sigorta A.Ş. (“Fiba Sigorta”) olarak veri sorumlusu sıfatı ile web sitelerimizi ziyaretleriniz sırasında çerez/çerezlerden (“Çerez”) yararlanılmaktadır.Çerez Politikasısayfasını ziyaret edebilir, sitemiz ziyaretleriniz esnasında kullanılmakta olan çerezlerimiz ile buna ilişkin aydınlatmamızı inceleyerek daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

II.İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

 

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

·   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·   Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·   Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·   KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·   Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

·   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

·   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

III.       İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

 

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

  • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Fiba Sigorta’nın Kozyatağı Mahallesi Sarıkanarya Sokak No: 16 Yolbulan Plaza B Blok Kat 11 Kadıköy/İstanbul adresine göndererek
  • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Fiba Sigorta’ya Fiba Sigorta’nın Kozyatağı Mahallesi Sarıkanarya Sokak No: 16 Yolbulan Plaza B Blok Kat 11 Kadıköy/İstanbul adresinden şahsen başvurarak,
  • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@fibasigorta.com.tr adresine e-posta gönderilerek,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle fibasigorta@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

Fiba Sigorta’ya iletebilirsiniz.

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

 

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir. 

 

FİBA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Başvuru Formu
Fiba SigortaGeleceğin sigortacılık anlayışına bugünden güçlü bir adım. Yenilikçi hizmetler ve geleneksel hizmetlere yenilikçi bakış açısı.
444 52 02
Fibasigorta uygulamasını indir
App StoreGoogle Play StoreAppGallery
XLinkedinFacebookInstagram