Yangın Sigortası Nedir?

Yangın sigortası ev ve işyeri gibi farklı mekanlarda çeşitli sebeplerle ortaya çıkan yangın sonucu oluşan hasarları kapsayan sigorta türüdür.Yangın sigortası genel şartlar gereğince yangının kendiliğinden oluşması, infilak, yıldırım düşmesi gibi farklı sebeplerle ortaya çıkması gerekir.Olay sonucunda meydana gelen maddi hasar sigorta kapsamında anlaşmada yer verilen teminatlara göre karşılanır.

Yangın meydana gelirken ortaya çıkan is, buhar, hararet ve dumandan etkilenen mallar zarar görebilir. Mekan, eşyalar, demirbaşlar yanmamış olsa dahi yangına bağlı nedenlerle zarar görürse sigorta kapsamındadır.

Yangın Sigortası Neden Önemlidir?

Ev, eşyalar, işyeri ve demirbaşlar, makineler, kişisel eşyalar gibi birçok farklı varlığınız için yangın sigortası yaptırarak olası risklere karşı önlem alabilirsiniz. Yangın hızlı söndürüldüğünde dahi maddi kayıp oluşturan risklerden biridir. Yangın hasarı nedeniyle oluşabilecek hasara karşı bütçenizi korumak için yangın sigortası yaptırmak önemlidir.

Yangın Sigortası Şartları Nelerdir?

Yangın sigortası şartları, taşınır ve taşınmaz malların yangın ve yangına bağlı nedenlerle zarar görmesi halinde sürecin nasıl işleyeceğini açıklar. Yangın sigortası genel şartları, sigorta şirketi ile sigortayı yaptıran kişinin sorumlulukları Türkiye Sigortalar Birliği tarafından yayınlanır. Genel şartlar yangın sigortası içeren tüm sigorta ürünlerinde standart olarak uygulanır. Aksi belirtilmediği sürece anlaşma bina içinde ve dışında kalan binaya bağlı birimleri, birlikte çalışılan kişileri, birlikte yaşanan aile üyelerini ve eşyaları kapsar.

Yangın Sigortası Kapsamı Nedir?

Yangın sigortası geniş kapsamlı sigorta ürünlerinden biridir. Konut, bina, işyeri gibi esas mekanların yanı sıra kömürlük, garaj, su deposu, müştemilat, depo, asansör, tesisat gibi farklı değerler de teminatlara eklenebilir. İşyeri için yapılan yangın sigortasına demirbaşlar, emtia, makine ve tesisatlar, birlikte çalışılan elemanlar da eklenebilir. Konut için ev eşyaları, dahili tesisat, aile üyeleri, kişisel eşyalar da teminat altına alınabilir.

Yangın Sigortası Teminatları Nelerdir?

Yangın sigortası ana ve ek teminatlar olarak ikiye ayrılır. Ana teminatları şu şekilde kısaca listeleyebiliriz:

 • İnfilak (patlama)
 • Yangın
 • Yıldırım

Poliçeye ilave edebileceğiniz yangın sigortası ek teminatları ise şu şekildedir:

 • Duman
 • Dahili su
 • Dolu, fırtına, kar ağırlığı
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Geçici ikametgah masrafları
 • Grev, lokavt, kargaşalık halk hareketleri, terör ve kötü niyetli hareketler

Yangın Sigortasının Karşılamadığı Durumlar Nelerdir?

Yangın sigortası taşınır ve taşınmaz malların yangın anında gördüğü zararı karşılasa da şu durumlar teminat dışıdır:

 • Ayaklanma, çarpışma, iç savaş, istila, isyan, savaş, devlet yaptırımı sonucu oluşan zararlar
 • Nükleer yakıt ve patlamalarla ilişkili hasarlar
 • Sigorta yaptıran kişinin yangını bilerek çıkarması ya da büyümesini sağlaması ile oluşan hasarlar
 • Elektronik cihazların kendisinde bulunan kusur nedeniyle kısa devre yaparak patlaması sonucu zararlar
 • Basınç değişimi nedeniyle sigorta yapılan eşyada oluşan bozulmalar
 • Aşırı hararet ve ısınma, buhar kazanı patlaması sonucu oluşan zararlar
 • Sigorta yapılan malın mum, ütü gibi nesnelere temas ederek gördüğü zararlar
Fiba Sigorta

YAYINLAMA

2 Şubat 2024

Fiba SigortaGeleceğin sigortacılık anlayışına bugünden güçlü bir adım. Yenilikçi hizmetler ve geleneksel hizmetlere yenilikçi bakış açısı.
444 52 02
Fibasigorta uygulamasını indir
App StoreGoogle Play StoreAppGallery
XLinkedinFacebookInstagram